Văn bản theo chủ đề: Báo cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3209/KH-SGDĐT 27/09/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong toàn ngành
2 3210/SGDĐT-QLKĐCL 27/09/2023 V/v tuyên truyền, phổ biến, tham gia Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Digital Data For Life năm 2023
3 3213/KH-SGDĐT 27/09/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên năm học 2023-2024
4 3220/KH-SGDĐT 27/09/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2023
5 3185/SGDĐTQLCLGD 26/09/2023 V/v tham gia “Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số”
6 3181/SGDĐT-KĐCLGD 26/09/2023 V/v đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt định danh điện tử trên ứng dụng VNeID
7 3118/SGDĐT-KĐCLGD 20/09/2023 V/v tăng cường viết bài về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
8 3119/SGDĐT-LCLGD 20/09/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 9/2023
9 3100/SGDDT-GDTrH 19/09/2023 V/v triệu tập CBQL, GV cấp THPT tham dự tập huấn về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 22 (tập huấn về xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì các môn học)
10 3101/KH-SGDĐT 18/09/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” dành cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
11 3089//SGDĐT-GDTrH 16/09/2023 V/v tổ chức Chương trình Hướng nghiệp-Tuyển sinh lần thứ 16 năm học 2023-2024
12 3083//SGDĐT-QLCLGD 16/09/2023 V/v tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục
13 3065/SGDĐT-GDTrH 16/09/2023 V/v triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
14 3056/SGDĐT-GDTrH 16/09/2023 V/v gửi tác phẩm dự thi Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 Bình Phước, ngày tháng 9 năm 2023
15 2894/SGDĐT-VP 31/08/2023 V/v thực hiện phát động phong trào "Xây dựng nhà vệ sinh sách, đẹp, thân thiện trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước
16 2913/SGDĐT -VP 06/09/2023 V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024
17 2873/SGDĐT-QLCLGD 03/09/2023 V/v thông báo cấu trúc đề thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2023-2024
18 2847/SGDĐT-GDTrH 29/08/2023 V/v tổ chức sân chơi Violypic cho học sinh phổ thông
19 2848/SGDĐT-GDTrH 29/08/2023 V/v hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2023-2024
20 2807/TB-SGDĐT 28/08/2023 Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
21 Nhận chế độ hỗ trợ 29/08/2023 Nhận chế độ hỗ trợ cho học sinh năm học 2021-2022, 2022-2023
22 2824/SGDĐT-QLCLGD 28/08/2023 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2023-2024
23 2784/SGDĐT-QLCLGD 24/08/2023 V/v lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025
24 2769/SGDĐT-VP 25/08/2023 V/v hướng dẫn triển khai một số hoạt động đầu năm học 2023-2024
25 2619/SGDĐT-QLCLGD 10/08/2023 V/v hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL
26 2703/SGDĐT-GDTrH 17/08/2023 V/v điều chỉnh thêm thời gian các lớp bồi dưỡng CBQL, GV cấp THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm 2023 mô đun 5,9
27 2454/SGDĐT-GDTrH 31/07/2023 V/v phụ lục của công văn 2454
28 2454/SGDĐT-GDTrH 31/07/2023 V/v thực hiện thêm một số nội dung liên quan đền bồi dưỡng CBQL, GV cấp THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình 2018 năm 2023 mô đun 4,5,9
29 2664 /SGDĐT-QLCLGD 15/08/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 8/2023
30 2549/SGDĐT-GDTrH 10/08/2023 V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường” năm 2023
31 219/TB-THPTLH 03/08/2023 Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký học và tập trung nghe tư vấn chọn tổ hợp môn học lớp 10 năm học 2023-2024
32 3646/BGDĐT-CNTT 21/07/2023 Tài liệu hướng dẫn thanh toán trực tuyến lê phí xét tuyển (Dành cho thí sinh)
33 3646/BGDĐT-CNTT 21/07/2023 Khuyến nghị và lưu ý đối với thí sinh khi thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2023 theo hình thức trực tuyến
34 2370/SGDĐT-QLCLGD 25/07/2023 V/v tiển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2023
35 2183: /KH-SGDĐT 11/07/2023 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên cấp THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2023
36 2190/SGDĐT-QLCLGD 08/07/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 7/2023
37 1165/SGDĐT-QLCLGD 21/04/2023 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
38 1515/BGDĐT-QLC 07/04/2023 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
39 1996/QĐ-SGDĐT 21/06/2023 Quyết định về việc thành lập các Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
40 1952/KH-SGDĐT 19/06/2023 Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng CBQL, GV cấp THCS, THPT sử dụng SGK lớp 8, lớp 11 theo Chương trình THPT 2018 năm học 2023-2024
41 1952/KH-SGDĐT 19/06/2023 Kế hoạch Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS, THPT sử dụng sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2023-2024
42 1809/KH-SGDĐT 08/06/2023 Kế hoạch truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
43 1945/SGDĐT-QLCLGD 17/06/2023 V/v Thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 và hướng dẫn hồ sơ phúc khảo
44 1945/SGDĐT-QLCLGD 17/06/2023 V/v thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 và hướng dẫn hồ sơ phúc khảo
45 1831/PA-SGDĐT 13/06/2023 PHƯƠNG ÁN Sửa đổi nội dung Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Bình Phước
46 1838/SGDĐT-QLCLGD 12/06/2023 Triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 6
47 68/BGDĐT-GDTrH 06/01/2023 V/v hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông
48 1419/SGDĐT-QLCLGD 12/05/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 5/2023
49 1377/SGDĐT-GDTrH 09/05/2023 V/v thông báo địa điểm, danh sách phòng thi, số báo danh Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2022-2023
50 1291/SGDĐT-VP 04/05/2023 V/v hướng dẫn đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn
Văn bản mới

3209/KH-SGDĐT

3209/KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo

3210/SGDĐT-QLKĐCL

3210/SGDĐT-QLKĐCL V/v tuyên truyền, phổ biến, tham gia Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Digital Data For Life năm 2023

3213/KH-SGDĐT

3213/KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên năm học 2023-2024

3220/KH-SGDĐT

3220/KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2023

3185/SGDĐTQLCLGD

3185/SGDĐTQLCLGD V/v tham gia “Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số”

Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây