STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 123/SGDĐT-TTr 16/01/2023 v/v Triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 1/2023
2 32/SGDĐT-GDTrH 04/01/2023 V/v thực hiện nội dung giáo dục địa phương lớp 10, năm học 2022-2023
3 26/QĐ-SGDĐT 04/01/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm sáng kiến ngành GD&ĐT tỉnh Bình Phước năm học 2022-2023
4 4074/SGDĐT-GDTrH 26/12/2022 V/v thay đổi cấu trúc một số môn thi Kỳ thi chọn HSG tỉnh lớp 12 THPT
5 4065/TB-SGDĐT 26/12/2022 Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6 2645/QĐ-SGDĐT 07/09/2022 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hồ sơ điện tử trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7 3496/SGDĐT-TTr 10/11/2022 Triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 11/2022
8 3465/SGDĐT-GDTRH 09/11/2022 Tuyên truyền phổ biến cuộc thi làm video "1 phút xanh"
9 3399/QĐ-SGDĐT 03/11/2022 Quyết định Khen thưởng các tập thể và cá thành tích cao Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT năm học 2022-2023
10 3419/BC-SGDĐT 06/11/2022 Báo cáo Tổng kết Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Trung học phổ thông năm học 2022-2023
11 3390/SGDĐT-GDTrH 03/11/2022 V/v hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Kế hoạch Dạy học song ngữ Việt - Anh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
12 3312/SGDĐT-TTr 02/11/2022 dự thi tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid 19 trong nhà trường
13 3311/SGDĐT-TTr 02/11/2022 V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân Việt Nam ở nước ngoài"
14 318 KH-UBND 25/10/2022 Kế hoạch Dạy học song ngữ Việt - Anh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
15 3044/SGDĐT-GDTrH 09/10/2022 V/v thông báo câu hỏi và quy định thời gian nộp bài của cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng
16 3091/SGDĐT-GDTrH 12/10/2022 V/v thông báo cấu trúc đề kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với lớp 12 từ năm học 2022-2023
17 3153/SGDĐT-GDTrH 16/10/2022 V/v hướng dẫn nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn và công tác công khai năm học 2022-2023
18 3164/SGDĐT-GDTrH 17/10/2022 V/v hướng dẫn sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông
19 3163/SGDĐT-GDTrH 17/10/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19
20 3129KHLT-SGDĐT-CĐGD 16/10/2022 Kế hoạch tổ chức Giải bóng chuyền nam truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Phước, năm 2022
21 3194/SGDĐT-VP 19/10/2022 V/v tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
22 3206/SGDĐT-TTr 20/10/2022 V/ v Triển khai Luật Cảnh sát cơ động và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Đoàn Luật sư
23 3110/SGDĐT-VP 13/10/2022 V/v hướng dẫn mẫu đơn đề nghị công nhận sáng kiến
24 3080/GDĐT-TTr 11/10/2022 V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm bán người trên địa bàn tỉnh Bình Phước
25 3029/GDĐT-VP 06/10/2022 V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023
26 2844/GDĐT-GDTrH 22/09/2022 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm 2022
27 2686/SGDĐT-GDTrH 12/09/2022 V/v tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
28 2806/SGDĐT-GDTrH 20/09/2022 V/v tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
29 2712/SGDĐT-TTr 14/09/2022 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 9/2022
30 2651/KH-SGDĐT 06/09/2022 Kế hoạch tổ chức "cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng"
31 2606/SGDĐT-GDTrH 04/09/2022 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế thi học sinh giỏi cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2918QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
32 2605/SGDD9T-GDTrH 04/09/2022 V/v thực hiện nội dung giáo dục địa phương lớp 6, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023
33 2525/SGDĐT-GDTrH 25/08/2022 V/v hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023
34 2523/KH-SGDĐT 25/08/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý chuyên môn cấp THCS, THPT năm học 2022-2023
35 2185/SGDĐT-TTr 07/08/2022 Tuyên truyền văn bản QPPL tháng 8
36 1815-SGDĐT-GDTrH 29/06/2022 Điều chỉnh thời gian và hướng dẫn tham gia tập huấn Sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 theo CT GDPT 2018
37 1780/SGDĐT-GDTrH 08/07/2022 Hướng dẫn tuyển sinh Đại học, cao đẳng ngành Mầm non
38 2318/BGDĐT-CNTT 02/06/2022 V/v danh sách một số máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
39 1229/PA-SGDĐT 11/05/2022 Phương án Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Bình Phước
40 1047/SGDĐT-GDTrH 24/04/2022 V/v hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT năm 2022
41 1610/KH-SGDĐT 13/06/2022 Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học lần thứ 1 năm 2022
42 1561/SGDĐT-GDTrH 08/06/2022 V/v tiếp tục thực hiện một số nội dung đảm bảo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
43 1071/QĐ-UBND 07/06/2022 Quyết định Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, sách giáo khoa lớp 7 và sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2022-2023
44 120/QĐ-THPTLH 09/06/2022 Coi thi thử tốt nghiệp THP T lần 2 năm học 2021-2022
45 1566/SGDĐT-TTr 09/06/2022 Về việc tuyên truyền văn bản QPPL tháng 6
46 1534/SGDĐT-TTr 07/06/2022 V/v Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
47 403/CV-DBĐH 24/04/2022 V/v Tuyển sinh hệ Đại học Dân tộc năm học 2022-2023
48 1472/SGDĐT-GDTrH 02/06/2022 V/v tuyển sinh dự bị đại học năm học 2022-2023
49 1460/SGDĐT-GDTrH 01/06/2022 V/v khảo sát nhu cầu du học, hướng nghiệp năm 2022
50 1085/SGDĐT-GDTrH 28/04/2022 V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
Văn bản mới

123/SGDĐT-TTr

123/SGDĐT-TTr v/v Triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 1/2023

32/SGDĐT-GDTrH

32/SGDĐT-GDTrH V/v thực hiện nội dung giáo dục địa phương lớp 10, năm học 2022-2023

26/QĐ-SGDĐT

26/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm sáng kiến ngành GD&ĐT tỉnh Bình Phước năm học 2022-2023

4074/SGDĐT-GDTrH

4074/SGDĐT-GDTrH V/v thay đổi cấu trúc một số môn thi Kỳ thi chọn HSG tỉnh lớp 12 THPT

4065/TB-SGDĐT

4065/TB-SGDĐT Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây