Tổng hợp Link tải Win 7/8/8.1/10 – Office 2010/2013/2016 mới nhất

Thứ năm - 03/08/2017 00:10
Trong bài viết này mình sẽ tổng hợp các link tải (link fshare) các bản Windows 7 ,8, 8.1, 10 và Office 2010, 2013, 2016.
Office 2016
Office 2016

Link download Windows 7 SP1

1. Windows 7 Home Premium SP1
32Bit
File name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_67670 1.iso
Link: https://www.fshare.vn/file/C5C341H5XYUZ9YS
https://www.fshare.vn/file/RFJ4OTS8GEC7RW1
SHA1:6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC64Bit
File name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_67654 9.iso
Link:
SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B92. Windows 7 Professional SP1
32Bit
File name: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_ 677056.iso
Link: https://www.fshare.vn/file/IFD7OLLXPEKE3UR
https://www.fshare.vn/file/GZA7UGFJ5S9N7S2
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE92864Bit
File name: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_ 676939.iso
Link: https://www.fshare.vn/file/UPNXG6AJK27L6OQ
https://www.fshare.vn/file/U6Y5K3GSCZPB7QS
SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58

 

3. Windows 7 Ultimate SP1
32Bit
File name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o
Link: https://www.fshare.vn/file/GD9UBN4AV89AF1L
https://www.fshare.vn/file/FOTWQNTVPOXFYCK
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657

64Bit
File name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.is o
Link: https://www.fshare.vn/file/5EAYROSOPA11QFM
https://www.fshare.vn/file/4Y6QWZ32SL9BFW3
SHA1:36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83

4. Windows 7 Enterprise SP1
32Bit
File name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710. iso
Link: https://www.fshare.vn/file/NJF8NCERC5EB39P
https://www.fshare.vn/file/JPNSTHNHAN6MDNX
SHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C

64Bit
File name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651. iso
Link: https://www.fshare.vn/file/33US4VT65XYROTT
https://www.fshare.vn/file/773I2GUOKKVCUZ5
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1

5. Windows 7 ThinPC
Dành cho máy cấu hình yếu nên chỉ có bản 32Bit
File name: ThinPC_110415_EVAL_x86fre
Link: http://download.microsoft.com/downlo…VAL_x86fre.iso

 

Link download Windows 8

1. Windows 8 Professional
32Bit
File name: en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso
Languages: English
SHA-1: 9baef648baa8fa6e16a59dc922aca0d01b7f6f80
Link: https://www.fshare.vn/file/YBFWYTXZUZ5JWPH
https://www.fshare.vn/file/8M7UCYH7DXADNZP
Key cài đặt cho Windows 8 Pro : NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK464Bit
File name: en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
Languages: English
SHA-1: 565b3c35d05911419e54e3f28c44b57e932a6842
Link: https://www.fshare.vn/file/WSY8WNB94GPXBES
https://www.fshare.vn/file/DH2KG8HGJ4MIFB3
Key cài đặt cho Windows 8 Pro : NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK42. Windows 8 Enterprise
32Bit
File name: en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso
Languages: English
SHA-1: fefce3e64fb9ec1cc7977165328890ccc9a10656
Link: https://www.fshare.vn/file/V3GQ41JDZJINI8F
https://www.fshare.vn/file/MICWADP9RWYSSE864Bit
File name: en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso
Languages: English
SHA-1: 4eadfe83e736621234c63e8465986f0af6aa3c82
Link: https://www.fshare.vn/file/ZTUK28PMOCDJCTU
https://www.fshare.vn/file/1QDDHY6MDQB1YG5 

Link download Windows 8.1

Windows 8.1 with update 3

1. Windows 8.1 Professional
32Bit
File name: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_6050918. iso
Languages: English
SHA-1: e46f44cd74f812ec3fe2e854317a088e85322a68
Link: https://www.fshare.vn/file/GUMABFVWODKG9PG
https://www.fshare.vn/file/47F8L159OBBCFX3
Key cài đặt cho win 8.1 Professional = XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB64Bit
File name: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_6050880. iso
Languages: English
SHA-1: 962a1d890987b5877469433928b8c8b8a3e945cd
Link: https://www.fshare.vn/file/M5K7XU6ZA6OMSVQ
https://www.fshare.vn/file/GJ3I2HZ9ZWCMXIJ
Key cài đặt cho win 8.1 Professional = XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB2. Windows 8.1 Enterprise
32Bit
File name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_6050 710.iso
Languages: English
SHA-1: 584a9ad7e2bb3d7e189adcfba44a497cc9155937
Link: https://www.fshare.vn/file/DUVNBCG1FUPQB1X
https://www.fshare.vn/file/B4AV8872CDI5XYT64Bit
File name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_6054 382.iso
Languages: English
SHA-1: b7dd748446d89b9449a160cdc24bd282989bbd96
Link: https://www.fshare.vn/file/S1ENTXYPCCFSFJ4
https://www.fshare.vn/file/PAYPDGUNIAKSX4F

 

3. Windows 8.1 Industry Pro
32Bit
File name: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x 86_dvd_6052123.iso
Languages: English
SHA-1: b30daac72ec94352d3ce8544dc6fda83e017a33d
Link:

64Bit
File name: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x 64_dvd_6052086.iso
Languages: English
SHA-1: f8a751036bb28b9746263723e90b2a843145f19f
Link: https://www.fshare.vn/file/B9YWEW3EGVPP48G
https://www.fshare.vn/file/BKL1454X148HHOR 
 

Link download Windows 10

Bao gồm các file ISO windows 10 được Microsoft cập nhập ngày 19/01/2017

1. Windows 10 Pro and Home Version 1607 (Updated tháng 1 2017)
32Bit
File name: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updat ed_jan_2017_x86_dvd_9714393.iso
Languages: English
Released: 19/01/2017
SHA1: 881FB134061D86042AEF5F1ABA6E255C22A79613
Link: https://www.fshare.vn/file/UWQNUYZSQ1MTXWK
https://www.fshare.vn/file/RY8ZYKNBEO2UVJU64Bit
File name: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updat ed_jan_2017_x64_dvd_9714399.iso
Languages: English
Released: 19/01/2017
SHA1: 44064680647EE4C877A6F54739AD82759147C828
Link: https://www.fshare.vn/file/WS2MOA11UTD33UP
https://www.fshare.vn/file/QJ75TGK4ORHWSX22. Windows 10 N (Pro and Home), Version 1607 (Updated tháng 1 2017)
32Bit
File name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_upd ated_jan_2017_x86_dvd_9714416.iso
Languages: English
Released: 19/01/2017
SHA1: 6CCC3F2AA5742E0BA36A97639E466A687BBE3B01
Link: https://www.fshare.vn/file/V2DFSD6HPQDDGVR
https://www.fshare.vn/file/Y8WOEMO8S5Y5L8564Bit
File name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_upd ated_jan_2017_x64_dvd_9714419.iso
Languages: English
Released: 19/01/2017
SHA1: 69F5C14159938758D323A65CDF45FE0248B0B112
Link: https://www.fshare.vn/file/665X1ZN22QC9VE5
https://www.fshare.vn/file/JOJDZNYMVBO8RVV

 

3. Windows 10 Enterprise Version 1607 (Updated tháng 1 2017)
32Bit
File Name: en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jan_ 2017_x86_dvd_9719039.iso
Languages: English
Released: 19/01/2017
SHA1: 9FE8F754FB93C3FA2E151497898B0AA6B749F788
Link: https://www.fshare.vn/file/1JF6DYJGGNO343R
https://www.fshare.vn/file/MJJS3SHPTPTOQFK

64Bit
File name: en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jan_ 2017_x64_dvd_9714415.iso
Languages: English
Released: 19/01/2017
SHA1: 97164DD5C1C933BAEF89A4BDE93D544256134FE4
Link: https://www.fshare.vn/file/GORI1A25BTWSY91
https://www.fshare.vn/file/84KBIBTVPKHHLDO

4. Windows 10 Enterprise N Version 1607 (Updated tháng 1 2017)
32Bit
File Name: en_windows_10_enterprise_n_version_1607_updated_ja n_2017_x86_dvd_9718832.iso
Languages: English
Released: 19/01/2017
SHA1: 596118AEE4FE6622B136C8E2BC75C5EF71C5DA45
Link: https://www.fshare.vn/file/QXBFWZZRLCP9VDW
https://www.fshare.vn/file/DDEOV5PW4MIGFIZ

64Bit
File Name: en_windows_10_enterprise_n_version_1607_updated_ja n_2017_x64_dvd_9718069.iso
Languages: English
Released: 19/01/2017
SHA1: 4A683E5503685754484276EF8F9BE792DFD1AD1F
Link: https://www.fshare.vn/file/U4SEDB6OKKUBRNL
https://www.fshare.vn/file/3FOUXVBLV9F3WZZ

5. Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
32Bit
File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x86_dvd_9060010 .iso
Languages: English
SHA1: 45E72D02FF17125C699558719EB946D8E140C9CC
Link: https://www.fshare.vn/file/XBH4WYU3MJL26GK
https://www.fshare.vn/file/API2H2HY4GMJKWM

64Bit
File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x64_dvd_9059483 .iso
Languages: English
SHA1: 031ED6ACDC47B8F582C781B039F501D83997A1CF
Link: https://www.fshare.vn/file/L3EHXZV5TFFJ4R5
https://www.fshare.vn/file/1SMID1RJ2EKF3X7

6. Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N
32Bit
File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_n_x86_dvd_90582 02.iso
Languages: English
SHA1: 3F8F9811A7E72ADF88215060E38BA81340DFB0C0
Link: https://www.fshare.vn/file/SWU9IJT7CTS8HIV
https://www.fshare.vn/file/1CEO1QDFNSOQEH1

64Bit
File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_n_x64_dvd_90578 94.iso
Languages: English
SHA1: B5D4911BD53EC5029781ADE0937DAD43C4ED90F6
Link: https://www.fshare.vn/file/82B39PKGAT1BA8Z
https://www.fshare.vn/file/WDSNKNBBCKHFEGR

7. Windows 10 Education Version 1607 (Updated Jul 2016)
32Bit
File Name: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2 016_x86_dvd_9055803.iso
Languages: English
SHA1: 816153EE450FF07600EBC4266D60687FD0939AEA
Link:

64Bit
File Name: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2 016_x64_dvd_9055880.iso
Languages: English
SHA1: EEE7C0E49C71533883B205DCAE0C82C75CD4B4AD
Link: https://www.fshare.vn/file/IS51I61ELIIPQB2
https://www.fshare.vn/file/4Q3VVHIS9LWGC48

8. Windows 10 Education N Version 1607 (Updated Jul 2016)
32Bit
File Name: en_windows_10_education_n_version_1607_updated_jul _2016_x86_dvd_9055560.iso
Languages: English
SHA1: BF2EE8F5FD96CB40FF774FB2CB3261C845E35E9D
Link: https://www.fshare.vn/file/MROSPV2B6L7Z49O
https://www.fshare.vn/file/UWRRBYO9YROUWSV

64Bit
File Name: en_windows_10_education_n_version_1607_updated_jul _2016_x64_dvd_9055347.iso
Languages: English
SHA1: 0EE83F4F049CDF84545BBA65B96002BBDE6BFDCF
Link: https://www.fshare.vn/file/SCYLQQ7FAWG7D1O
https://www.fshare.vn/file/G1H4RAVAHAQLIHK 
 

Link download Office 2010

1. Office 2010 Pro VL
32Bit
File name: Office_ProPlus 2010_x32 Bit_VL
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/MKQMOA3C6ITBRPZ
https://www.fshare.vn/file/MH9LYRNRI3I3MLS
File name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010w_SP1_W32_Eng lish_CORE_MLF_X17-76748.ISO
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/JXRTK3GSASWUBRJ
https://www.fshare.vn/file/3TLBEVVGFGPYG5Z64Bit
File name: Office_ProPlus 2010_x64 Bit_VL
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/LWJQRC37IL982DE
https://www.fshare.vn/file/7S65X12UXSX11RI
File name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010w_SP1_64Bit_E nglish_CORE_MLF_X17-76756.ISO
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/LACMSUL4IXYPFOU
https://www.fshare.vn/file/CV3I2EMN6L6S8IM2. Office Standard 2010 VL
32Bit
File name: Office Standard 2010_x32 Bit_VL
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/1FQ7FC6HNKLZXHB
https://www.fshare.vn/file/TLBIAO9ZXEW4KAC64Bit
File name: Office Standard 2010_x64 Bit_VL
Link: https://www.fshare.vn/file/43P469G9KWIL5PU
https://www.fshare.vn/file/4GLDQEI1DJALRUN

 

3. Project 2010 Pro VL
32Bit
File name: Project_Professional_2010_x32_VL
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/89972DFP1QB244Z
https://www.fshare.vn/file/762FQ45ZEOW73KB

64Bit
File name: Project_Professional_2010_x64_VL
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/JUCV4PX82B3AU4S
https://www.fshare.vn/file/KDUXU89AFYEP31K

4. Visio 2010 Pro VL
32Bit
File name: Visio_2010_x32 Bit_VL
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/N6OKKUCW7Y1V6UJ
https://www.fshare.vn/file/NLQP1RIWSX146AN

64Bit
File name: Visio_2010_x64 Bit_VL
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/WOEOW72FOW5R678
https://www.fshare.vn/file/N9Z1UVKZ1TTBV6W 
 

Link download Office 2013 SP1

1. Office 2013 Pro VL
32Bit
File name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_Eng lish_MLF_X19-35821
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/KDV18SY93FJ74OT
https://www.fshare.vn/file/Z5HOQEFNQHVPMQJ64Bit
File name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_E nglish_MLF_X19-35976
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/N36BTUL5K86WSX1
https://www.fshare.vn/file/S68EZH8E1NV9BHB2. Office Standard 2013 VL
32Bit
File name: SW_DVD5_OFFICE_2013W_SP1_W32_ENGLISH_MLF_X19-34744
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/1DGWWKVHEAYROTT
https://www.fshare.vn/file/UCRMHD1UTBU19ZX64Bit
File name: SW_DVD5_OFFICE_2013W_SP1_64BIT_ENGLISH_MLF_X19-34904
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/6IPQB5FGPW83FLF
https://www.fshare.vn/file/664PYH9IK3C9ZYK

 

3. Project 2013 Pro VL
32Bit
File name: SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-35750
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/DUVM6QW17M8Z22S
https://www.fshare.vn/file/UOLPH2HZ8XRR9OF

64Bit
File name: SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X1 9-35816
Link: https://www.fshare.vn/file/HIXWF68CSNO36DZ
https://www.fshare.vn/file/WPKF7E6CYHAQLG6

4. Visio 2013 Pro VL
32Bit
File name: SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-36365
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/8IOIAN6K15FFKAF
https://www.fshare.vn/file/MKOGZBBCH4TJXU6

64Bit
File name: SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-36393
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/OLM5K6UIONZO6IQ
https://www.fshare.vn/file/C5D49M38OH2I63K 

 

Link download Office 2016

1. Office 2016 Pro VL
32Bit
File name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_ MLF_X20-41353
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/3DCA6PP9SZB93GO
https://www.fshare.vn/file/NTUL5K85Q1O31LN64Bit
File name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Englis h_MLF_X20-42432
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/AQLF3W29VEZKJS4
https://www.fshare.vn/file/H8F5675VNGY7S4X2. Office 2016 Pro VL (Vietnamese)
32Bit
File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_Vietname se_MLF_X20-41349.ISO
Languages: Vietnamese
Link: https://www.fshare.vn/file/FP1O48GFGS9M4ED
https://www.fshare.vn/file/IHJ2CCCGWYU5UL364Bit
File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Vietna mese_MLF_X20-42465.ISO
Languages: Vietnamese
Link: https://www.fshare.vn/file/VAJJUBSS8KUBQHW
https://www.fshare.vn/file/CKN926HMEW16HMG

 

3. Office Standard 2016 VL
32Bit
File name: SW_DVD5_Office_2016_W32_English_MLF_X20-41370
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/AQJ8AICZMWDTTCX
https://www.fshare.vn/file/GX12W3GPV4LEW3F

64Bit
File name: SW_DVD5_Office_2016_64Bit_English_MLF_X20-42479
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/KG7FAT2GWWLWHED
https://www.fshare.vn/file/SAPEMM1XDRHUIR3

4. Office Standard 2016 VL (Vietnamese)
32Bit
File Name: SW_DVD5_Office_2016_W32_Vietnamese_MLF_X20-41400.ISO
Languages: Vietnamese
Link: https://www.fshare.vn/file/HS8GASWT51CEP46
https://www.fshare.vn/file/LL11TQXABFYA6R1

64Bit
File Name: SW_DVD5_Office_2016_64Bit_Vietnamese_MLF_X20-42520.ISO
Languages: Vietnamese
Link: https://www.fshare.vn/file/EREFNQI3I5TIRZH
https://www.fshare.vn/file/OEP2UUFBYMYQGRB

5. Project 2016 Pro VL
32Bit
File name: SW_DVD5_Project_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41516
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/YERHR551FRC342N
https://www.fshare.vn/file/I61DFSGMHAODFSG

64Bit
File name: SW_DVD5_Project_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42683
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/JRWXSUKZ357AIIQ
https://www.fshare.vn/file/DB6PQD9YTY4C22R

6. Project 2016 Standard VL
32Bit
File name: SW_DVD5_Project_2016_W32_English_MLF_X20-41488
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/A5MEW149OFQ465Y
https://www.fshare.vn/file/U3KEYDMTXYPELKP

64Bit
File name: SW_DVD5_Project_2016_64Bit_English_MLF_X20-42644
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/YU2I1CFSFGOUVL2
https://www.fshare.vn/file/ADNXFZI9HE7L28Q

7. Visio 2016 Pro VL
32Bit
File name: SW_DVD5_Visio_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41585
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/62J8AG7ALU5Y6MD
https://www.fshare.vn/file/RRBYN38LZZQCA5K

64Bit
File name: SW_DVD5_Visio_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42764
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/BETNH9IL4IXYOA3
https://www.fshare.vn/file/Q2SJ3I3I5VOJDW8

8. Visio 2016 Standard VL
32Bit
File name: SW_DVD5_Visio_Std_2016_W32_English_MLF_X20-41613
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/P1QDA1ZP9XM22X8
https://www.fshare.vn/file/OA3B1ZLODI762FO

64Bit
File name: SW_DVD5_Visio_Std_2016_64Bit_English_MLF_X20-42792
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/L5NKM4HQYEQB37H
https://www.fshare.vn/file/P6FC7MA818QQ7HK

9. Office 2016 Pro Retail
32&64Bit
File Name: en_office_professional_plus_2016_x86_x64_dvd_69621 41.iso
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/YVAIGHOSOO4ATY3
https://www.fshare.vn/file/EB6L6UINH65Y38L

10. Project 2016 Pro Retail
32&64Bit
File Name: en_project_professional_2016_x86_x64_dvd_6962236.i so
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/DTR4WXQJBMV9G54
https://www.fshare.vn/file/DB93B38M6QUUGEE

11. Visio 2016 Pro Retail
32&64Bit
File Name: en_visio_professional_2016_x86_x64_dvd_6962139.iso
Languages: English
Link: https://www.fshare.vn/file/TR3UR2LM39QNRMI
https://www.fshare.vn/file/GX3C7NG1I8BKM6P

12. Office 2016 Pro Retail (Vietnamese)
32&64Bit
File Name: vi_office_professional_plus_2016_x86_x64_dvd_69697 34.iso
Languages: Vietnamese
Link: https://www.fshare.vn/file/V86VOGY6QW3DEKC
https://www.fshare.vn/file/QAXN4D9T63OU18S 
 NHIỀU NGUỒN KHÁC NHAU MONG MỌI NGƯỜI LỰA CHỌN CHO PHÙ HỢP

Tác giả bài viết: Lâm Tê

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

3118/SGDĐT-KĐCLGD

3118/SGDĐT-KĐCLGD V/v tăng cường viết bài về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

3119/SGDĐT-LCLGD

3119/SGDĐT-LCLGD V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 9/2023

3100/SGDDT-GDTrH

3100/SGDDT-GDTrH V/v triệu tập CBQL, GV cấp THPT tham dự tập huấn về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 22 (tập huấn về xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì các môn học)

3101/KH-SGDĐT

3101/KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” dành cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

3089//SGDĐT-GDTrH

3089//SGDĐT-GDTrH V/v tổ chức Chương trình Hướng nghiệp-Tuyển sinh lần thứ 16 năm học 2023-2024

Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây