Văn bản theo cơ quan ban hành: Trường THPT Lộc Hiệp

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3252/KH-SGDĐT 29/09/2023 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh
2 3249/SGDĐTVP 29/09/2023 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Giáo dục và Đào tạo
3 3209/KH-SGDĐT 27/09/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong toàn ngành
4 3210/SGDĐT-QLKĐCL 27/09/2023 V/v tuyên truyền, phổ biến, tham gia Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Digital Data For Life năm 2023
5 3213/KH-SGDĐT 27/09/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên năm học 2023-2024
6 3220/KH-SGDĐT 27/09/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2023
7 3185/SGDĐTQLCLGD 26/09/2023 V/v tham gia “Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số”
8 3181/SGDĐT-KĐCLGD 26/09/2023 V/v đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt định danh điện tử trên ứng dụng VNeID
9 3118/SGDĐT-KĐCLGD 20/09/2023 V/v tăng cường viết bài về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
10 3119/SGDĐT-LCLGD 20/09/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 9/2023
11 3100/SGDDT-GDTrH 19/09/2023 V/v triệu tập CBQL, GV cấp THPT tham dự tập huấn về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 22 (tập huấn về xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì các môn học)
12 3101/KH-SGDĐT 18/09/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” dành cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
13 3089//SGDĐT-GDTrH 16/09/2023 V/v tổ chức Chương trình Hướng nghiệp-Tuyển sinh lần thứ 16 năm học 2023-2024
14 3083//SGDĐT-QLCLGD 16/09/2023 V/v tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục
15 3065/SGDĐT-GDTrH 16/09/2023 V/v triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
16 3056/SGDĐT-GDTrH 16/09/2023 V/v gửi tác phẩm dự thi Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 Bình Phước, ngày tháng 9 năm 2023
17 2913/SGDĐT -VP 06/09/2023 V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024
18 Nhận chế độ hỗ trợ 29/08/2023 Nhận chế độ hỗ trợ cho học sinh năm học 2021-2022, 2022-2023
19 2664 /SGDĐT-QLCLGD 15/08/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 8/2023
20 2549/SGDĐT-GDTrH 10/08/2023 V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường” năm 2023
21 219/TB-THPTLH 03/08/2023 Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký học và tập trung nghe tư vấn chọn tổ hợp môn học lớp 10 năm học 2023-2024
22 218/KH-THPTLH 02/08/2023 Kế hoạch tổ chức chọn nhóm môn học khối 10 năm học 2023-2024
23 2183: /KH-SGDĐT 11/07/2023 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên cấp THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2023
24 2190/SGDĐT-QLCLGD 08/07/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 7/2023
25 1831/PA-SGDĐT 13/06/2023 PHƯƠNG ÁN Sửa đổi nội dung Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Bình Phước
26 1838/SGDĐT-QLCLGD 12/06/2023 Triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 6
27 1419/SGDĐT-QLCLGD 12/05/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 5/2023
28 1291/SGDĐT-VP 04/05/2023 V/v hướng dẫn đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn
29 Số:1292 /SGDĐT-VP 04/05/2023 V/v đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức và người lao động
30 1290/SGDĐT-VP 04/05/2023 V/v hướng dẫn xét và thực hiện hồ sơ thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023
31 1059/SGDĐT-TTr 14/04/2023 Triển khai văn bản QPPL tháng 4
32 735/SGDĐT-TTr 20/03/2023 Về việc triển khai van bản QPPL kỳ 3/2023
33 453/SGDĐT-TTr 24/02/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 02/2023
34 271/KH-SGDĐT 11/02/2023 Kế hoạch Tổ chức Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh các môn học lớp 10, 11 NH 2022-2023
35 123/SGDĐT-TTr 17/01/2023 v/v Triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 1/2023
36 32/SGDĐT-GDTrH 05/01/2023 V/v thực hiện nội dung giáo dục địa phương lớp 10, năm học 2022-2023
37 3496/SGDĐT-TTr 11/11/2022 Triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 11/2022
38 3465/SGDĐT-GDTRH 10/11/2022 Tuyên truyền phổ biến cuộc thi làm video "1 phút xanh"
39 3312/SGDĐT-TTr 03/11/2022 dự thi tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid 19 trong nhà trường
40 3311/SGDĐT-TTr 03/11/2022 V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân Việt Nam ở nước ngoài"
41 2712/SGDĐT-TTr 15/09/2022 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 9/2022
42 2651/KH-SGDĐT 07/09/2022 Kế hoạch tổ chức "cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng"
43 2185/SGDĐT-TTr 08/08/2022 Tuyên truyền văn bản QPPL tháng 8
44 1610/KH-SGDĐT 14/06/2022 Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học lần thứ 1 năm 2022
45 120/QĐ-THPTLH 10/06/2022 Coi thi thử tốt nghiệp THP T lần 2 năm học 2021-2022
46 1566/SGDĐT-TTr 10/06/2022 Về việc tuyên truyền văn bản QPPL tháng 6
47 1534/SGDĐT-TTr 08/06/2022 V/v Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
48 403/CV-DBĐH 25/04/2022 V/v Tuyển sinh hệ Đại học Dân tộc năm học 2022-2023
49 1166/SGDĐT-TTr 09/05/2022 V/v tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 5/2022
50 89/KH-THPTLH 07/04/2022 Kế hoạch kiểm tra đánh giá học kỳ II năm học 2021-2022
Văn bản mới

3252/KH-SGDĐT

3252/KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh

3249/SGDĐTVP

3249/SGDĐTVP V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Giáo dục và Đào tạo

3209/KH-SGDĐT

3209/KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo

3210/SGDĐT-QLKĐCL

3210/SGDĐT-QLKĐCL V/v tuyên truyền, phổ biến, tham gia Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Digital Data For Life năm 2023

3213/KH-SGDĐT

3213/KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên năm học 2023-2024

Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây