Văn bản theo cơ quan ban hành: Sở GD&ĐT Bình Phước

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1395/SGDĐT-QLCLGD 08/05/2023 V/v hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
2 1377/SGDĐT-GDTrH 08/05/2023 V/v thông báo địa điểm, danh sách phòng thi, số báo danh Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2022-2023
3 1394/SGDĐT-QLCLGD 08/05/2023 V/v triển khai phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
4 1273/SGDĐT-GDTrH 27/04/2023 V/v hướng dẫn nguồn kinh phí, thời gian bồi dưỡng các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng từ năm học 2022-2023
5 1109/KH-SGDĐT 17/04/2023 Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Ngành giáo dục đồng lòng thi đua nâng cao chỉ số cải cách hành chính" trong năm 2023
6 1174/TB-SGDĐT 23/04/2023 Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương, ngày Giải phòng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2023
7 1177/SGDĐT-QLCLGD 23/04/2023 V/v một số vấn đề lưu ý tiếp tục triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sau Hội nghị tập huấn
8 1165/SGDĐT-QLCLGD 20/04/2023 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
9 961/SGDĐT-GDTrH 05/04/2023 V/v tăng cường bảo đảm công tác an toàn trường học
10 995/QĐ-SGDĐT 09/04/2023 Quyết định về việc công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023
11 990/SGDĐT-GDTrH 09/04/2023 Bộ tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh
12 868/SGDĐT-GDTrH 27/03/2023 V/v tăng cường các hoạt động phòng, chống bạo lực học đường và phòng chống ma túy, chất gây nghiện trong trường học.
13 635/SGDĐT-GDTrH 08/03/2023 V/v tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023
14 777/SGDĐT-GDTrH 20/03/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
15 640/SGDĐT-GDTrH 08/03/2023 V/v nâng cao hiệu quả dạy, học nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước
16 589/KH-SGDĐT 05/03/2023 Kế hoạch Hoạt động của các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh lớp 8, lớp 11 từ năm học 2023-2024
17 590/SGDĐT-VP 05/03/2023 V/v đôn đốc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục
18 521/SGDĐT-VP 28/02/2023 V/v tăng cường, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Giáo dục và Đào tạo
19 539/SGDĐT-GDTrH 01/03/2023 V/v hỗ trợ giới thiếu thông tin trao tặng học bổng toàn phần năm 2023
20 479/SGDĐT-GDTrH 26/02/2023 V/v điều chỉnh cấu trúc đề kiểm tra, đánh giá định kì và đề thi Olympic cấp tỉnh môn Ngữ văn THPT áp dụng từ năm học 2022-2023
21 270/KH-SGDĐT 08/02/2023 Kế hoạch tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
22 207/SGDĐT-GDTrH 02/02/2023 V/v triệu tập CBQL, GV cấp TH, THCS, THPT tham gia tập huấn về sử dụng phần mềm đào tạo trực tuyến
23 3275/KH-SGDĐT 26/10/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp THCS, THPT năm học 2022-2023
24 104/SGDĐT-GDTrH 15/01/2023 V/v nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông
25 133/SGDĐT-GDTrH 17/01/2023 V/v hướng dẫn triển khai dạy học và kiểm tra, đánh giá đối với nội dung giáo dục địa phương lớp 10
26 26/QĐ-SGDĐT 04/01/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm sáng kiến ngành GD&ĐT tỉnh Bình Phước năm học 2022-2023
27 4074/SGDĐT-GDTrH 26/12/2022 V/v thay đổi cấu trúc một số môn thi Kỳ thi chọn HSG tỉnh lớp 12 THPT
28 4065/TB-SGDĐT 26/12/2022 Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Phước
29 2645/QĐ-SGDĐT 07/09/2022 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hồ sơ điện tử trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước
30 3399/QĐ-SGDĐT 03/11/2022 Quyết định Khen thưởng các tập thể và cá thành tích cao Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT năm học 2022-2023
31 3419/BC-SGDĐT 06/11/2022 Báo cáo Tổng kết Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Trung học phổ thông năm học 2022-2023
32 3390/SGDĐT-GDTrH 03/11/2022 V/v hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Kế hoạch Dạy học song ngữ Việt - Anh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
33 3044/SGDĐT-GDTrH 09/10/2022 V/v thông báo câu hỏi và quy định thời gian nộp bài của cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng
34 3091/SGDĐT-GDTrH 12/10/2022 V/v thông báo cấu trúc đề kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với lớp 12 từ năm học 2022-2023
35 3153/SGDĐT-GDTrH 16/10/2022 V/v hướng dẫn nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn và công tác công khai năm học 2022-2023
36 3164/SGDĐT-GDTrH 17/10/2022 V/v hướng dẫn sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông
37 3163/SGDĐT-GDTrH 17/10/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19
38 3129KHLT-SGDĐT-CĐGD 16/10/2022 Kế hoạch tổ chức Giải bóng chuyền nam truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Phước, năm 2022
39 3194/SGDĐT-VP 19/10/2022 V/v tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
40 3206/SGDĐT-TTr 20/10/2022 V/ v Triển khai Luật Cảnh sát cơ động và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Đoàn Luật sư
41 3110/SGDĐT-VP 13/10/2022 V/v hướng dẫn mẫu đơn đề nghị công nhận sáng kiến
42 3080/GDĐT-TTr 11/10/2022 V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm bán người trên địa bàn tỉnh Bình Phước
43 3029/GDĐT-VP 06/10/2022 V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023
44 2844/GDĐT-GDTrH 22/09/2022 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm 2022
45 2686/SGDĐT-GDTrH 12/09/2022 V/v tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
46 2806/SGDĐT-GDTrH 20/09/2022 V/v tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
47 2606/SGDĐT-GDTrH 04/09/2022 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế thi học sinh giỏi cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2918QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
48 2605/SGDD9T-GDTrH 04/09/2022 V/v thực hiện nội dung giáo dục địa phương lớp 6, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023
49 2525/SGDĐT-GDTrH 25/08/2022 V/v hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023
50 2523/KH-SGDĐT 25/08/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý chuyên môn cấp THCS, THPT năm học 2022-2023
Văn bản mới

1419/SGDĐT-QLCLGD

1419/SGDĐT-QLCLGD V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 5/2023

1395/SGDĐT-QLCLGD

1395/SGDĐT-QLCLGD V/v hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

1377/SGDĐT-GDTrH

1377/SGDĐT-GDTrH V/v thông báo địa điểm, danh sách phòng thi, số báo danh Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2022-2023

1394/SGDĐT-QLCLGD

1394/SGDĐT-QLCLGD V/v triển khai phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

1291/SGDĐT-VP

1291/SGDĐT-VP V/v hướng dẫn đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn

Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây