Văn bản theo người ký: Đã ký

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3252/KH-SGDĐT 28/09/2023 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh
2 3249/SGDĐTVP 28/09/2023 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Giáo dục và Đào tạo
3 3209/KH-SGDĐT 26/09/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong toàn ngành
4 3210/SGDĐT-QLKĐCL 26/09/2023 V/v tuyên truyền, phổ biến, tham gia Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Digital Data For Life năm 2023
5 3213/KH-SGDĐT 26/09/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên năm học 2023-2024
6 3220/KH-SGDĐT 26/09/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2023
7 3185/SGDĐTQLCLGD 25/09/2023 V/v tham gia “Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số”
8 3181/SGDĐT-KĐCLGD 25/09/2023 V/v đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt định danh điện tử trên ứng dụng VNeID
9 3118/SGDĐT-KĐCLGD 19/09/2023 V/v tăng cường viết bài về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
10 3119/SGDĐT-LCLGD 19/09/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 9/2023
11 3100/SGDDT-GDTrH 18/09/2023 V/v triệu tập CBQL, GV cấp THPT tham dự tập huấn về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 22 (tập huấn về xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì các môn học)
12 3101/KH-SGDĐT 17/09/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” dành cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
13 3089//SGDĐT-GDTrH 15/09/2023 V/v tổ chức Chương trình Hướng nghiệp-Tuyển sinh lần thứ 16 năm học 2023-2024
14 3083//SGDĐT-QLCLGD 15/09/2023 V/v tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục
15 3065/SGDĐT-GDTrH 15/09/2023 V/v triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
16 3056/SGDĐT-GDTrH 15/09/2023 V/v gửi tác phẩm dự thi Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 Bình Phước, ngày tháng 9 năm 2023
17 2913/SGDĐT -VP 05/09/2023 V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024
18 Nhận chế độ hỗ trợ 28/08/2023 Nhận chế độ hỗ trợ cho học sinh năm học 2021-2022, 2022-2023
19 2664 /SGDĐT-QLCLGD 14/08/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 8/2023
20 2549/SGDĐT-GDTrH 09/08/2023 V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường” năm 2023
21 3646/BGDĐT-CNTT 20/07/2023 Tài liệu hướng dẫn thanh toán trực tuyến lê phí xét tuyển (Dành cho thí sinh)
22 3646/BGDĐT-CNTT 20/07/2023 Khuyến nghị và lưu ý đối với thí sinh khi thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2023 theo hình thức trực tuyến
23 2183: /KH-SGDĐT 10/07/2023 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên cấp THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2023
24 2190/SGDĐT-QLCLGD 07/07/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 7/2023
25 1831/PA-SGDĐT 12/06/2023 PHƯƠNG ÁN Sửa đổi nội dung Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Bình Phước
26 1838/SGDĐT-QLCLGD 11/06/2023 Triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 6
27 68/BGDĐT-GDTrH 05/01/2023 V/v hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông
28 15/2020/TT-BGDĐT 25/05/2020 Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
29 1419/SGDĐT-QLCLGD 11/05/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 5/2023
30 1291/SGDĐT-VP 03/05/2023 V/v hướng dẫn đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn
31 Số:1292 /SGDĐT-VP 03/05/2023 V/v đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức và người lao động
32 1290/SGDĐT-VP 03/05/2023 V/v hướng dẫn xét và thực hiện hồ sơ thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023
33 1059/SGDĐT-TTr 13/04/2023 Triển khai văn bản QPPL tháng 4
34 735/SGDĐT-TTr 19/03/2023 Về việc triển khai van bản QPPL kỳ 3/2023
35 453/SGDĐT-TTr 23/02/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 02/2023
36 271/KH-SGDĐT 10/02/2023 Kế hoạch Tổ chức Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh các môn học lớp 10, 11 NH 2022-2023
37 123/SGDĐT-TTr 16/01/2023 v/v Triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 1/2023
38 32/SGDĐT-GDTrH 04/01/2023 V/v thực hiện nội dung giáo dục địa phương lớp 10, năm học 2022-2023
39 3496/SGDĐT-TTr 10/11/2022 Triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 11/2022
40 3465/SGDĐT-GDTRH 09/11/2022 Tuyên truyền phổ biến cuộc thi làm video "1 phút xanh"
41 3312/SGDĐT-TTr 02/11/2022 dự thi tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid 19 trong nhà trường
42 3311/SGDĐT-TTr 02/11/2022 V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân Việt Nam ở nước ngoài"
43 2712/SGDĐT-TTr 14/09/2022 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 9/2022
44 2651/KH-SGDĐT 06/09/2022 Kế hoạch tổ chức "cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng"
45 2185/SGDĐT-TTr 07/08/2022 Tuyên truyền văn bản QPPL tháng 8
46 1610/KH-SGDĐT 13/06/2022 Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học lần thứ 1 năm 2022
47 1071/QĐ-UBND 07/06/2022 Quyết định Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, sách giáo khoa lớp 7 và sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2022-2023
48 1566/SGDĐT-TTr 09/06/2022 Về việc tuyên truyền văn bản QPPL tháng 6
49 1534/SGDĐT-TTr 07/06/2022 V/v Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
50 403/CV-DBĐH 24/04/2022 V/v Tuyển sinh hệ Đại học Dân tộc năm học 2022-2023
Văn bản mới

3252/KH-SGDĐT

3252/KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh

3249/SGDĐTVP

3249/SGDĐTVP V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Giáo dục và Đào tạo

3209/KH-SGDĐT

3209/KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo

3210/SGDĐT-QLKĐCL

3210/SGDĐT-QLKĐCL V/v tuyên truyền, phổ biến, tham gia Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Digital Data For Life năm 2023

3213/KH-SGDĐT

3213/KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên năm học 2023-2024

Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây