Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1419/SGDĐT-QLCLGD 12/05/2023 1419/SGDĐT-QLCLGD V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 5/2023
2 1395/SGDĐT-QLCLGD 09/05/2023 1395/SGDĐT-QLCLGD V/v hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
3 1377/SGDĐT-GDTrH 09/05/2023 1377/SGDĐT-GDTrH V/v thông báo địa điểm, danh sách phòng thi, số báo danh Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2022-2023
4 1394/SGDĐT-QLCLGD 09/05/2023 1394/SGDĐT-QLCLGD V/v triển khai phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
5 1291/SGDĐT-VP 04/05/2023 1291/SGDĐT-VP V/v hướng dẫn đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn
6 Số:1292 /SGDĐT-VP 04/05/2023 Số:1292 /SGDĐT-VP V/v đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức và người lao động
7 1290/SGDĐT-VP 04/05/2023 1290/SGDĐT-VP V/v hướng dẫn xét và thực hiện hồ sơ thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023
8 1273/SGDĐT-GDTrH 28/04/2023 1273/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn nguồn kinh phí, thời gian bồi dưỡng các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng từ năm học 2022-2023
9 1109/KH-SGDĐT 18/04/2023 1109/KH-SGDĐT Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Ngành giáo dục đồng lòng thi đua nâng cao chỉ số cải cách hành chính" trong năm 2023
10 1174/TB-SGDĐT 24/04/2023 1174/TB-SGDĐT Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương, ngày Giải phòng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2023
11 1177/SGDĐT-QLCLGD 24/04/2023 1177/SGDĐT-QLCLGD V/v một số vấn đề lưu ý tiếp tục triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sau Hội nghị tập huấn
12 1165/SGDĐT-QLCLGD 21/04/2023 1165/SGDĐT-QLCLGD V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
13 961/SGDĐT-GDTrH 06/04/2023 961/SGDĐT-GDTrH V/v tăng cường bảo đảm công tác an toàn trường học
14 01/VBHN-BGDĐT 18/03/2023 01/VBHN-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia
15 06/2023/TT-BGDĐT 06/2023� 24/03/2023 Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
16 995/QĐ-SGDĐT 10/04/2023 995/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023
17 1059/SGDĐT-TTr 14/04/2023 1059/SGDĐT-TTr Triển khai văn bản QPPL tháng 4
18 990/SGDĐT-GDTrH 10/04/2023 990/SGDĐT-GDTrH Bộ tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh
19 868/SGDĐT-GDTrH 28/03/2023 868/SGDĐT-GDTrH V/v tăng cường các hoạt động phòng, chống bạo lực học đường và phòng chống ma túy, chất gây nghiện trong trường học.
20 635/SGDĐT-GDTrH 09/03/2023 635/SGDĐT-GDTrH V/v tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023
21 777/SGDĐT-GDTrH 21/03/2023 777/SGDĐT-GDTrH V/v Thuc hien Nghi quyet 12-2022 qui dinh muc chi cac ky thi, hoi thi trong linh vuc GD tren tinh Binh Phuoc
22 735/SGDĐT-TTr 20/03/2023 735/SGDĐT-TTr Về việc triển khai van bản QPPL kỳ 3/2023
23 640/SGDĐT-GDTrH 09/03/2023 640/SGDĐT-GDTrH V/v nâng cao hiệu quả dạy, học nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước
24 589/KH-SGDĐT 06/03/2023 589/KH-SGDĐT Kế hoạch Hoạt động của các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh lớp 8, lớp 11 từ năm học 2023-2024
25 590/SGDĐT-VP 06/03/2023 590/SGDĐT-VP V/v đôn đốc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục
26 521/SGDĐT-VP 01/03/2023 521/SGDĐT-VP V/v tăng cường, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Giáo dục và Đào tạo
27 539/SGDĐT-GDTrH 02/03/2023 539/SGDĐT-GDTrH V/v hỗ trợ giới thiếu thông tin trao tặng học bổng toàn phần năm 2023
28 479/SGDĐT-GDTrH 27/02/2023 479/SGDĐT-GDTrH V/v điều chỉnh cấu trúc đề kiểm tra, đánh giá định kì và đề thi Olympic cấp tỉnh môn Ngữ văn THPT áp dụng từ năm học 2022-2023
29 453/SGDĐT-TTr 24/02/2023 453/SGDĐT-TTr V/v triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 02/2023
30 270/KH-SGDĐT 09/02/2023 270/KH-SGDĐT Kế hoạch tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
31 271/KH-SGDĐT 11/02/2023 271/KH-SGDĐT Kế hoạch Tổ chức Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh các môn học lớp 10, 11 NH 2022-2023
32 207/SGDĐT-GDTrH 03/02/2023 207/SGDĐT-GDTrH V/v triệu tập CBQL, GV cấp TH, THCS, THPT tham gia tập huấn về sử dụng phần mềm đào tạo trực tuyến
33 3275/KH-SGDĐT 27/10/2022 3275/KH-SGDĐT Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp THCS, THPT năm học 2022-2023
34 104/SGDĐT-GDTrH 16/01/2023 104/SGDĐT-GDTrH V/v nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông
35 133/SGDĐT-GDTrH 18/01/2023 133/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn triển khai dạy học và kiểm tra, đánh giá đối với nội dung giáo dục địa phương lớp 10
36 123/SGDĐT-TTr 17/01/2023 123/SGDĐT-TTr v/v Triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 1/2023
37 32/SGDĐT-GDTrH 05/01/2023 32/SGDĐT-GDTrH V/v thực hiện nội dung giáo dục địa phương lớp 10, năm học 2022-2023
38 26/QĐ-SGDĐT 05/01/2023 26/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm sáng kiến ngành GD&ĐT tỉnh Bình Phước năm học 2022-2023
39 4074/SGDĐT-GDTrH 27/12/2022 4074/SGDĐT-GDTrH V/v thay đổi cấu trúc một số môn thi Kỳ thi chọn HSG tỉnh lớp 12 THPT
40 4065/TB-SGDĐT 27/12/2022 4065/TB-SGDĐT Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Phước
41 2645/QĐ-SGDĐT 08/09/2022 2645/QĐ-SGDĐT Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hồ sơ điện tử trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước
42 3496/SGDĐT-TTr 11/11/2022 3496/SGDĐT-TTr Triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 11/2022
43 3465/SGDĐT-GDTRH 10/11/2022 3465/SGDĐT-GDTRH Tuyên truyền phổ biến cuộc thi làm video "1 phút xanh"
44 3399/QĐ-SGDĐT 04/11/2022 3399/QĐ-SGDĐT Quyết định Khen thưởng các tập thể và cá thành tích cao Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT năm học 2022-2023
45 3419/BC-SGDĐT 07/11/2022 3419/BC-SGDĐT Báo cáo Tổng kết Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Trung học phổ thông năm học 2022-2023
46 3390/SGDĐT-GDTrH 04/11/2022 3390/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Kế hoạch Dạy học song ngữ Việt - Anh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
47 3312/SGDĐT-TTr 03/11/2022 3312/SGDĐT-TTr dự thi tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid 19 trong nhà trường
48 3311/SGDĐT-TTr 03/11/2022 3311/SGDĐT-TTr V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân Việt Nam ở nước ngoài"
49 318 KH-UBND 26/10/2022 318 KH-UBND Kế hoạch Dạy học song ngữ Việt - Anh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
50 3044/SGDĐT-GDTrH 10/10/2022 3044/SGDĐT-GDTrH V/v thông báo câu hỏi và quy định thời gian nộp bài của cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng
Văn bản mới

1419/SGDĐT-QLCLGD

1419/SGDĐT-QLCLGD V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 5/2023

1395/SGDĐT-QLCLGD

1395/SGDĐT-QLCLGD V/v hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

1377/SGDĐT-GDTrH

1377/SGDĐT-GDTrH V/v thông báo địa điểm, danh sách phòng thi, số báo danh Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2022-2023

1394/SGDĐT-QLCLGD

1394/SGDĐT-QLCLGD V/v triển khai phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

1291/SGDĐT-VP

1291/SGDĐT-VP V/v hướng dẫn đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn

Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây