Văn bản theo chủ đề: Báo cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1419/SGDĐT-QLCLGD 11/05/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 5/2023
2 1377/SGDĐT-GDTrH 08/05/2023 V/v thông báo địa điểm, danh sách phòng thi, số báo danh Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2022-2023
3 1291/SGDĐT-VP 03/05/2023 V/v hướng dẫn đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn
4 Số:1292 /SGDĐT-VP 03/05/2023 V/v đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức và người lao động
5 1290/SGDĐT-VP 03/05/2023 V/v hướng dẫn xét và thực hiện hồ sơ thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023
6 1273/SGDĐT-GDTrH 27/04/2023 V/v hướng dẫn nguồn kinh phí, thời gian bồi dưỡng các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng từ năm học 2022-2023
7 1109/KH-SGDĐT 17/04/2023 Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Ngành giáo dục đồng lòng thi đua nâng cao chỉ số cải cách hành chính" trong năm 2023
8 1174/TB-SGDĐT 23/04/2023 Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương, ngày Giải phòng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2023
9 1165/SGDĐT-QLCLGD 20/04/2023 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
10 961/SGDĐT-GDTrH 05/04/2023 V/v tăng cường bảo đảm công tác an toàn trường học
11 01/VBHN-BGDĐT 17/03/2023 Thông tư Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia
12 06/2023/TT-BGDĐT 06/2023� 23/03/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
13 995/QĐ-SGDĐT 09/04/2023 Quyết định về việc công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023
14 1059/SGDĐT-TTr 13/04/2023 Triển khai văn bản QPPL tháng 4
15 868/SGDĐT-GDTrH 27/03/2023 V/v tăng cường các hoạt động phòng, chống bạo lực học đường và phòng chống ma túy, chất gây nghiện trong trường học.
16 635/SGDĐT-GDTrH 08/03/2023 V/v tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023
17 777/SGDĐT-GDTrH 20/03/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
18 735/SGDĐT-TTr 19/03/2023 Về việc triển khai van bản QPPL kỳ 3/2023
19 640/SGDĐT-GDTrH 08/03/2023 V/v nâng cao hiệu quả dạy, học nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước
20 589/KH-SGDĐT 05/03/2023 Kế hoạch Hoạt động của các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh lớp 8, lớp 11 từ năm học 2023-2024
21 590/SGDĐT-VP 05/03/2023 V/v đôn đốc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục
22 539/SGDĐT-GDTrH 01/03/2023 V/v hỗ trợ giới thiếu thông tin trao tặng học bổng toàn phần năm 2023
23 479/SGDĐT-GDTrH 26/02/2023 V/v điều chỉnh cấu trúc đề kiểm tra, đánh giá định kì và đề thi Olympic cấp tỉnh môn Ngữ văn THPT áp dụng từ năm học 2022-2023
24 453/SGDĐT-TTr 23/02/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 02/2023
25 270/KH-SGDĐT 08/02/2023 Kế hoạch tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
26 271/KH-SGDĐT 10/02/2023 Kế hoạch Tổ chức Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh các môn học lớp 10, 11 NH 2022-2023
27 207/SGDĐT-GDTrH 02/02/2023 V/v triệu tập CBQL, GV cấp TH, THCS, THPT tham gia tập huấn về sử dụng phần mềm đào tạo trực tuyến
28 3275/KH-SGDĐT 26/10/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp THCS, THPT năm học 2022-2023
29 104/SGDĐT-GDTrH 15/01/2023 V/v nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông
30 133/SGDĐT-GDTrH 17/01/2023 V/v hướng dẫn triển khai dạy học và kiểm tra, đánh giá đối với nội dung giáo dục địa phương lớp 10
31 123/SGDĐT-TTr 16/01/2023 v/v Triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 1/2023
32 32/SGDĐT-GDTrH 04/01/2023 V/v thực hiện nội dung giáo dục địa phương lớp 10, năm học 2022-2023
33 2645/QĐ-SGDĐT 07/09/2022 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hồ sơ điện tử trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước
34 3496/SGDĐT-TTr 10/11/2022 Triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 11/2022
35 3465/SGDĐT-GDTRH 09/11/2022 Tuyên truyền phổ biến cuộc thi làm video "1 phút xanh"
36 3419/BC-SGDĐT 06/11/2022 Báo cáo Tổng kết Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Trung học phổ thông năm học 2022-2023
37 3312/SGDĐT-TTr 02/11/2022 dự thi tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid 19 trong nhà trường
38 3311/SGDĐT-TTr 02/11/2022 V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân Việt Nam ở nước ngoài"
39 318 KH-UBND 25/10/2022 Kế hoạch Dạy học song ngữ Việt - Anh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
40 3044/SGDĐT-GDTrH 09/10/2022 V/v thông báo câu hỏi và quy định thời gian nộp bài của cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng
41 3129KHLT-SGDĐT-CĐGD 16/10/2022 Kế hoạch tổ chức Giải bóng chuyền nam truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Phước, năm 2022
42 3080/GDĐT-TTr 11/10/2022 V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm bán người trên địa bàn tỉnh Bình Phước
43 3029/GDĐT-VP 06/10/2022 V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023
44 2844/GDĐT-GDTrH 22/09/2022 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm 2022
45 2686/SGDĐT-GDTrH 12/09/2022 V/v tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
46 2806/SGDĐT-GDTrH 20/09/2022 V/v tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
47 2712/SGDĐT-TTr 14/09/2022 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 9/2022
48 2651/KH-SGDĐT 06/09/2022 Kế hoạch tổ chức "cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng"
49 2606/SGDĐT-GDTrH 04/09/2022 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế thi học sinh giỏi cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2918QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
50 2605/SGDD9T-GDTrH 04/09/2022 V/v thực hiện nội dung giáo dục địa phương lớp 6, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023
Văn bản mới

1419/SGDĐT-QLCLGD

1419/SGDĐT-QLCLGD V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 5/2023

1395/SGDĐT-QLCLGD

1395/SGDĐT-QLCLGD V/v hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

1377/SGDĐT-GDTrH

1377/SGDĐT-GDTrH V/v thông báo địa điểm, danh sách phòng thi, số báo danh Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2022-2023

1394/SGDĐT-QLCLGD

1394/SGDĐT-QLCLGD V/v triển khai phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

1291/SGDĐT-VP

1291/SGDĐT-VP V/v hướng dẫn đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn

Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây